Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
340 ДГС Стара Загора Информация плащания ДГС СТАРА ЗАГОРА 03.12.2015324 ДГС Стара Загора „Механизирани услуги за производство на земеделски култури""ТП ДГС Стара Загора 13.11.2015
323 ДГС Стара Загора "Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна подръжка на климатици за нуждите на ТП ДГС Стара Загора" 13.11.2015
290 ДГС Стара Загора Ремонт на хладилна камера за нуждите на ДГС Ст.Загора 02.10.2015
288 ДГС Стара Загора След гаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи, на автомобилите, собственост на ТП ДГС Стара Загора 29.09.2015285 ДГС Стара Загора „Избор на изпълнител за извършване на годишни технически прегледи на автомобили, собственост на ТП" ДГС Стара Загора" 28.09.2015


273 ДГС Стара Загора Доставка чрез покупка на горива за нуждите а ДГС СТАРА ЗАГОРА 11.09.2015
270 ДГС Стара Загора Ремонт на хладилна камера за нуждите на ДГС Ст.Загора 09.09.2015


267 ДГС Стара Загора Доставка на железарски и ел.материли за нуждите на ДГС Стара Загора 07.09.2015

250 ДГС Стара Загора „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА" 20.08.2015

204 ДГС Стара Загора "Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, ЗЛОД и други необходими бланки по задание на възложителя" ДГС Ст.Загора 06.07.2015

191 ДГС Стара Загора Абонам. поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни,и др. техника в извън гаранционен срок), абонаментна поддръжка на програма от типа "Forest soft"7.11 за ну 30.06.2015

190 ДГС Стара Загора „ Текущ ремонт , извънгаранционна поддръжка и доставка на резервни части за електронни терминали " ДГС СТАРА ЗАГОРА 30.06.2015
185 ДГС Стара Загора „Периодична доставка, чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри и др. по заявка на възложителя, описани по вид и брой се съдържа в приложената „Техническата спецификация" - ДГС Ст.Загора 23.06.2015168 ДГС Стара Загора Осигуряване на денонощна охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка ДГС Ст. Загора 01.06.2015160 ДГС Стара Загора Доставка, чрез закупуване на нови автомобилни гуми за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Стара Загора" по заявка на възложителя, баланс,както и ремонт,монтаж и демонтаж на употребяваните гуми. 25.05.2015

142 ДГС Стара Загора Доставка, чрез закупуване на материали /бои, четки, спрейове, разредители и др., необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и кубиране на стояща и лежаща дървесина, в района на дейност на ТП „ДГС Стара Загора 08.05.2015


103 ДГС Стара Загора Информация по чл.44 ал.10 ДГС СТАРА ЗАГОРА 30.03.2015