Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6332 ДГС Стара Загора 13.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 53 куб.м. 35 куб.м. 72 куб.м. 167 куб.м. 0 куб.м. 328 куб.м.
ак, чб, бб
225127 Процедури за добив на дървесина 13,450.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №225127 Виж пълна информация
6247 ДГС Стара Загора 01.09.2022 21.09.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 16,410.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ЮИДП ДП СЛИВЕН, ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА Виж пълна информация
6245 ДГС Стара Загора 01.09.2022 21.09.2022 Процедури по Закона за държавната собственост 4,430.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ОБОСОБЕНИ В ОБЕКТ 2, НАХОДЯЩИ СЕ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ЮИДП ДП СЛИВЕН, ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА Виж пълна информация
6240 ДГС Стара Загора 12.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 399 куб.м. 937 куб.м. 0 куб.м. 1379 куб.м.
чб, цр, бл, кдб, мждр, кгбр
225125 Процедури за добив на дървесина 48,355.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №225125 Виж пълна информация
6211 ДГС Стара Загора 20.07.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 25 куб.м. 0 куб.м. 399 куб.м. 937 куб.м. 0 куб.м. 1379 куб.м.
чб, цр, бл, кдб, мждр, кгбр
225125 Процедури за добив на дървесина 45,579.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №225125 Виж пълна информация
Процедура № 6211 на ДГС Стара Загора от 20.07.2022 е прекратена!
6147 ДГС Стара Загора 26.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 182 куб.м. 91 куб.м. 555 куб.м. 423 куб.м. 0 куб.м. 1258 куб.м.
здб, цр, бл, чб, ак
225123 Процедури за добив на дървесина 55,065.80 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от общински горски територии-обект №225123
Виж пълна информация
6126 ДГС Стара Загора 05.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 261 куб.м. 100 куб.м. 759 куб.м. 765 куб.м. 0 куб.м. 1896 куб.м.
здб, бл, мждр, кгбр, цр, ак
225124 Процедури за добив на дървесина 84,942.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от общински горски територии-обект №225124 Виж пълна информация
6125 ДГС Стара Загора 05.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 182 куб.м. 91 куб.м. 555 куб.м. 423 куб.м. 0 куб.м. 1258 куб.м.
здб, цр, бл, чб, ак
225123 Процедури за добив на дървесина 50,147.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от общински горски територии-обект №225123 Виж пълна информация
Процедура № 6125 на ДГС Стара Загора от 05.05.2022 е прекратена!
6091 ДГС Стара Загора 13.04.2022 225203 Лесокултурни мероприятия 9,367.49 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - отглеждане на млади насаждения без материален добив в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора - обект 225203 Виж пълна информация
6084 ДГС Стара Загора 07.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
цр
225201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 146,005.59 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс" за възлагане дейности по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на ДНГП - отглеждане на горски култури в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора - обект 225201 Виж пълна информация
6074 ДГС Стара Загора 05.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
195 куб.м. 389 куб.м. 19 куб.м. 573 куб.м. 1368 куб.м. 0 куб.м. 2544 куб.м.
здб, цр, гбр, мждр, срлп, кдб, бл
225121 Процедури за добив на дървесина 107,622.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225121 Виж пълна информация
6073 ДГС Стара Загора 05.04.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 19 куб.м. 6 куб.м. 168 куб.м. 437 куб.м. 0 куб.м. 642 куб.м.
бл, кдб, цр, чб, ак
225120 Процедури за добив на дървесина 18,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №225120 Виж пълна информация
5984 ДГС Стара Загора 01.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 13 куб.м. 2 куб.м. 112 куб.м. 274 куб.м. 0 куб.м. 413 куб.м.
бл, кдб, цр, кгбр
225120 Процедури за добив на дървесина 11,612.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад" от държавни горски територии-обект №225120 Виж пълна информация
Процедура № 5984 на ДГС Стара Загора от 01.03.2022 е прекратена!
5979 ДГС Стара Загора 01.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 47 куб.м. 2 куб.м. 267 куб.м. 644 куб.м. 0 куб.м. 988 куб.м.
цр, кдб, бл, мждр
225119 Процедури за добив на дървесина 57,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225119 Виж пълна информация
5978 ДГС Стара Загора 01.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 172 куб.м. 11 куб.м. 276 куб.м. 653 куб.м. 0 куб.м. 1128 куб.м.
цр, брс, лдб, срлп
225118 Процедури за добив на дървесина 49,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225118 Виж пълна информация
5977 ДГС Стара Загора 01.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
196 куб.м. 155 куб.м. 9 куб.м. 581 куб.м. 1077 куб.м. 0 куб.м. 2018 куб.м.
здб, бл, цр, кгбр, мждр, гбр, срлп
225117 Процедури за добив на дървесина 79,330.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225117 Виж пълна информация
5976 ДГС Стара Загора 01.03.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
98 куб.м. 378 куб.м. 3 куб.м. 450 куб.м. 1047 куб.м. 0 куб.м. 1976 куб.м.
бл, здб, цр, мждр, кгбр
225116 Процедури за добив на дървесина 82,209.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225116 Виж пълна информация
5795 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66 куб.м. 126 куб.м. 7 куб.м. 222 куб.м. 509 куб.м. 0 куб.м. 930 куб.м.
здб, бл, цр, кгбр, мждр
225106 Процедури за добив на дървесина 38,954.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225106 Виж пълна информация
5794 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 52 куб.м. 2 куб.м. 151 куб.м. 351 куб.м. 0 куб.м. 602 куб.м.
здб, срлп, цр, гбр, мждр, кгбр,
225105 Процедури за добив на дървесина 25,502.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225105 Виж пълна информация
5793 ДГС Стара Загора 08.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
53 куб.м. 323 куб.м. 23 куб.м. 236 куб.м. 278 куб.м. 0 куб.м. 913 куб.м.
чб, бб, бл, цр, гбр, кгбр,
225104 Процедури за добив на дървесина 26,066.00 лв. без ДДС
Предмет: Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №225104
Виж пълна информация