slide

Гoрска сертификация | ДГС Стара Загора

Покана до всички заинтересовани страни -доклад ВКС - 2023.
Файл
Добавен
30.08.2023 / ДГС Стара Загора
Покана до всички заинтересовани страни 2023
Файл
Добавен
29.08.2023 / ДГС Стара Загора
Карта на ТП ДГС Стара Загора по ГСП 2016 г.
Файл
Добавен
28.08.2023 / ДГС Стара Загора
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ 2022 Г
Файл
Добавен
24.04.2023 / ДГС Стара Загора
Резюме на ГСП на ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
12.04.2023 / ДГС Стара Загора
Вътрешни правила при сигнали.
Файл
Добавен
12.04.2023 / ДГС Стара Загора
Списък на планираното ползване за 2023 г.
Файл
Добавен
12.04.2023 / ДГС Стара Загора
Процедура за обезщетение на засегнатите страни 2023 г.
Файл
Добавен
12.04.2023 / ДГС Стара Загора
Политика за управление на горите 2023 г.
Файл
Добавен
12.04.2023 / ДГС Стара Загора
Доклад ГВКС 2023 г.
Файл
Добавен
12.04.2023 / ДГС Стара Загора
Покана до всички заинтересовани страни 2023 г.
Файл
Добавен
12.04.2023 / ДГС Стара Загора
Анализ на положителни и отрицателни външни ефекти за 2022 г.
Файл
Добавен
12.04.2023 / ДГС Стара Загора
Вътрешни правила за разрешаване на спорове
Файл
Добавен
23.09.2022 / ДГС Стара Загора
ДОКЛАД ИНВАЗИВНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ 2022 Г.
Файл
Добавен
16.08.2022 / ДГС Стара Загора
Доклад за оценка на риска от природни бедствия
Файл
Добавен
16.08.2022 / ДГС Стара Загора
Политика за управление ДГС Стара Загора 2022 г.
Файл
Добавен
19.04.2022 / ДГС Стара Загора
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО АНГАЖИРАНЕ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ И КРИТЕРИИТЕ НА FSC 2022 г.
Файл
Добавен
19.04.2022 / ДГС Стара Загора
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ 2021 Г.
Файл
Добавен
11.05.2021 / ДГС Стара Загора
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДГС СТАРА ЗАГОРА 2021 Г.
Файл
Добавен
11.05.2021 / ДГС Стара Загора
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО АНГАЖИРАНЕ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ И КРИТЕРИИТЕ НА FSC 2021 Г
Файл
Добавен
11.05.2021 / ДГС Стара Загора