slide

Гoрска сертификация | ДГС Стара Загора

Покана до всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
30.09.2022 / ДГС Стара Загора
Вътрешни правила за разрешаване на спорове
Файл
Добавен
23.09.2022 / ДГС Стара Загора
Политика за управление 2022- резюме
Файл
Добавен
23.09.2022 / ДГС Стара Загора
ДОКЛАД ИНВАЗИВНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ 2022 Г.
Файл
Добавен
16.08.2022 / ДГС Стара Загора
Доклад за оценка на риска от природни бедствия
Файл
Добавен
16.08.2022 / ДГС Стара Загора
Доклад за гори с висока консервационна стойност 2022 г.
Файл
Добавен
04.05.2022 / ДГС Стара Загора
Планирано ползване 2022 г
Файл
Добавен
20.04.2022 / ДГС Стара Загора
Политика за управление ДГС Стара Загора 2022 г.
Файл
Добавен
19.04.2022 / ДГС Стара Загора
Покана към заинтересованите страни 2022 г.
Файл
Добавен
19.04.2022 / ДГС Стара Загора
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ 2021 Г
Файл
Добавен
19.04.2022 / ДГС Стара Загора
Анализ на положителни и отрицателни външни ефекти 2022
Файл
Добавен
19.04.2022 / ДГС Стара Загора
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО АНГАЖИРАНЕ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ И КРИТЕРИИТЕ НА FSC 2022 г.
Файл
Добавен
19.04.2022 / ДГС Стара Загора
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ 2021 Г.
Файл
Добавен
11.05.2021 / ДГС Стара Загора
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДГС СТАРА ЗАГОРА 2021 Г.
Файл
Добавен
11.05.2021 / ДГС Стара Загора
ПРОЦЕДУРА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ 2021 Г.
Файл
Добавен
11.05.2021 / ДГС Стара Загора
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО АНГАЖИРАНЕ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ И КРИТЕРИИТЕ НА FSC 2021 Г
Файл
Добавен
11.05.2021 / ДГС Стара Загора
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ 2021 г.
Файл
Добавен
20.04.2021 / ДГС Стара Загора
Списък на насажденията по землища, в които се предвижда ползване на дървесина през 2021г.
Файл
Добавен
16.04.2021 / ДГС Стара Загора
Заповед за допустимите количества НГП за 2021 г.
Файл
Добавен
18.03.2021 / ДГС Стара Загора
Покана към заинтересованите страни 2021 г.
Файл
Добавен
02.03.2021 / ДГС Стара Загора