Грска сертификация

Доклад инвазивни дървесни видове 2020 г.
Файл
Добавен
09.06.2020 / ДГС Стара Загора
Доклад ГВКС 2020
Файл
Добавен
20.05.2020 / ДГС Стара Загора
СПИСЪК ПЛАНИРАНО ПОЛЗВАНЕ 2020 г
Файл
Добавен
14.04.2020 / ДГС Стара Загора
СПИСЪК НГП ЗА ПОЛЗВАНЕ 2020 г.
Файл
Добавен
14.04.2020 / ДГС Стара Загора
ПРОЦЕДУРА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ 2020 г.
Файл
Добавен
14.04.2020 / ДГС Стара Загора
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДГС СТАРА ЗАГОРА 2020 г.
Файл
Добавен
14.04.2020 / ДГС Стара Загора
ПОКАНА КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 2020 г.
Файл
Добавен
14.04.2020 / ДГС Стара Загора
ПИСМА ОБЩИНИ 2020 г.
Файл
Добавен
14.04.2020 / ДГС Стара Загора
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА 2020 г.
Файл
Добавен
14.04.2020 / ДГС Стара Загора
ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ 2020 г.
Файл
Добавен
14.04.2020 / ДГС Стара Загора
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО АНГАЖИРАНЕ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ И КРИТЕРИИТЕ НА FSC 2020 г
Файл
Добавен
14.04.2020 / ДГС Стара Загора
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ
Файл
Добавен
14.04.2020 / ДГС Стара Загора
Покана към заинтересованите страни 2020
Файл
Добавен
21.02.2020 / ДГС Стара Загора
Декларация за отговорно управление на горите 2019
Файл
Добавен
29.05.2019 / ДГС Стара Загора
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ
Файл
Добавен
29.05.2019 / ДГС Стара Загора
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Файл
Добавен
29.05.2019 / ДГС Стара Загора
ПОКАНА КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Файл
Добавен
29.05.2019 / ДГС Стара Загора
Процедура по обезщетяване на засегнати страни
Файл
Добавен
29.05.2019 / ДГС Стара Загора
Писмо общини 2019
Файл
Добавен
29.05.2019 / ДГС Стара Загора
СПИСЪК НА ПЛАНИРАНОТО ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2019Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
29.05.2019 / ДГС Стара Загора