slide

Инвентаризация разсадници | ДГС Стара Загора

Есенна инвентаризация на горски разсадници на територията на ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
14.10.2020 / ДГС Стара Загора
Инвентаризация на горски разсадник "Зора" на територията на ТП ДГС Стара Загора - есен 2019г.
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Стара Загора
Инвентаризация на горски разсадници 2017г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Стара Загора
Резултати от есенната инвентаризация на горските разсадници - 2016г.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Стара Загора