slide

Ценоразписи | ДГС Стара Загора

Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица на тон -ноември 2023 г.
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина за местно население, м. ноември 2023г.
Файл
Добавен
10.11.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис 3 за продажба на дървесина на физически лица за 2023 г.
Файл
Добавен
11.10.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица - октовмри 2023
Файл
Добавен
06.10.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис 2 за продажба на дървесина на физически лица за 2023 г.
Файл
Добавен
19.09.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица на тон - юли 2023 г.
Файл
Добавен
16.08.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица - юли 2023 г.
Файл
Добавен
05.07.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица - юни 2023 г.
Файл
Добавен
19.06.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на добита и нацепена дървесина от склад по чл,206 от закона за горите
Файл
Добавен
25.04.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица - април 2023 г.
Файл
Добавен
03.04.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица за 2023 г.
Файл
Добавен
13.03.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица за 2023 г.
Файл
Добавен
23.01.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица за 2023 г.
Файл
Добавен
01.01.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис септември 2022 г.
Файл
Добавен
20.09.2022 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис август 2022
Файл
Добавен
18.08.2022 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис юли 2022
Файл
Добавен
05.07.2022 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис 05.2022
Файл
Добавен
11.05.2022 / ДГС Стара Загора
ЦЕНОРАЗПИС 04.2022-2 Г
Файл
Добавен
08.04.2022 / ДГС Стара Загора
ЦЕНОРАЗПИС 04.2022 Г
Файл
Добавен
08.04.2022 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.2, т.1 ОТ НАРЕДБАТА , ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА , 2022Г.
Файл
Добавен
16.02.2022 / ДГС Стара Загора