Ценоразписи

ОДОБРЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА В СИЛА ОТ 08.04.2020Г. , ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
13.04.2020 / ДГС Стара Загора
Одобрен допълнителен ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71 от Наредбата в сила от 01.04.2020г. , ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
02.04.2020 / ДГС Стара Загора
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71 от Наредбата , ТП ДГС Стара Загора , 2020г.
Файл
Добавен
07.01.2020 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
17.01.2019 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис от 09.02.2018
Файл
Добавен
13.02.2018 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина- 2018г.
Файл
Добавен
09.01.2018 / ДГС Стара Загора
Одобрено предложение за допълнителен ценоразпис за 2017 г.
Файл
Добавен
04.09.2017 / ДГС Стара Загора
Утвърден ценоразпис на ТП ДГС Стара Загора за 2017г.
Файл
Добавен
08.02.2017 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.10.2016 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
19.07.2016 / ДГС Стара Загора