slide

Ценоразписи | ДГС Стара Загора

Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица за 2023 г.
Файл
Добавен
23.01.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица за 2023 г.
Файл
Добавен
01.01.2023 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис септември 2022 г.
Файл
Добавен
20.09.2022 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис август 2022
Файл
Добавен
18.08.2022 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис юли 2022
Файл
Добавен
05.07.2022 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис 05.2022
Файл
Добавен
11.05.2022 / ДГС Стара Загора
ЦЕНОРАЗПИС 04.2022-2 Г
Файл
Добавен
08.04.2022 / ДГС Стара Загора
ЦЕНОРАЗПИС 04.2022 Г
Файл
Добавен
08.04.2022 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71, ал.2, т.1 ОТ НАРЕДБАТА , ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА , 2022Г.
Файл
Добавен
16.02.2022 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис 02.2022 г
Файл
Добавен
10.02.2022 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА , ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА , 2022Г.
Файл
Добавен
11.01.2022 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА , ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА , 04.2021 Г.
Файл
Добавен
10.05.2021 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА , ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА , 2021 Г.
Файл
Добавен
18.01.2021 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ПО ЧЛ.71 ОТ НАРЕДБАТА В СИЛА ОТ 08.04.2020Г. , ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
13.04.2020 / ДГС Стара Загора
Одобрен допълнителен ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71 от Наредбата в сила от 01.04.2020г. , ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
02.04.2020 / ДГС Стара Загора
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина по чл.71 от Наредбата , ТП ДГС Стара Загора , 2020г.
Файл
Добавен
07.01.2020 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
17.01.2019 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис от 09.02.2018
Файл
Добавен
13.02.2018 / ДГС Стара Загора
Ценоразпис за продажба на дървесина- 2018г.
Файл
Добавен
09.01.2018 / ДГС Стара Загора
Одобрено предложение за допълнителен ценоразпис за 2017 г.
Файл
Добавен
04.09.2017 / ДГС Стара Загора