slide

Планове и разчети | ДГС Стара Загора

ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2023 Г
Файл
Добавен
18.07.2023 / ДГС Стара Загора
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2023 Г
Файл
Добавен
29.05.2023 / ДГС Стара Загора
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2023 Г
Файл
Добавен
04.04.2023 / ДГС Стара Загора
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЛСФ 2023Г. НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
04.04.2023 / ДГС Стара Загора
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2022 Г
Файл
Добавен
28.02.2022 / ДГС Стара Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2022 г
Файл
Добавен
10.02.2022 / ДГС Стара Загора
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЛСФ 2022Г. НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина юни 2021 г.
Файл
Добавен
21.07.2021 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА за 2021г. от ДГТ при ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
14.05.2021 / ДГС Стара Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2021г.
Файл
Добавен
19.02.2021 / ДГС Стара Загора
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ЛСФ 2021г. на ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Стара Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина от КЛСФ 2020г.
Файл
Добавен
04.11.2020 / ДГС Стара Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина за 2020г. на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
07.07.2020 / ДГС Стара Загора
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА" - МАРТ 2020 Г.
Файл
Добавен
16.04.2020 / ДГС Стара Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Стара Загора" - февруари 2020 г.
Файл
Добавен
21.02.2020 / ДГС Стара Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Стара Загораза 2020г.
Файл
Добавен
14.01.2020 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Стара Загора за 2020 година
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2019 Г.
Файл
Добавен
04.09.2019 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2019Г. В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина за 2019г.
Файл
Добавен
06.03.2019 / ДГС Стара Загора