Процедури

Процедура № 922 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 05.05.2017
Втора дата
Начална цена 8,186.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Възлагане на услуга по обособени позиции: „Обособена позиция №1: „Направа на нови минерализовани ивици“; Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.