Процедури

Процедура № 667 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 27.01.2017
Втора дата
Начална цена 4,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компюри, копирни машини, монитори, факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.