Процедури

Процедура № 362 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 25.11.2016
Втора дата
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Механизирана обработка на почва(оран) за производство на земеделски култури за нуждите на ТП ДГС Стара Загора”.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.