Процедури

Процедура № 344 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 24.10.2016
Втора дата
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
Предмет Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника и прикачен инвентар по обособени позиции.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.