Процедури

Процедура № 2441 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 08.11.2018
Втора дата
Начална цена 14,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.