Процедури

Процедура № 1318 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 15.09.2017
Втора дата
Начална цена 15,600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Механизирана обработка на почвата /оран/ за производство на земеделски култури за нуждите на ТП ДГС Стара Загора.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.