Процедури

Процедура № 1176 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 04.07.2017
Втора дата
Начална цена 28,492.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне по чл.25, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ
Предмет Възлагане на добива на дървесина.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.