Процедури

Процедура № 3135 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 10.06.2019
Втора дата
Начална цена 24,720.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина, включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора - обект №195142

Данни за дървесината

Обект/и № 195142
Дървесен вид здб; цр; кгбр; мждр; срлп;
Едра 26 куб.м.
Средна 44 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 350 куб.м.
За огрев 655 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1076 куб.м.