Процедури

Процедура № 3134 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 10.06.2019
Втора дата
Начална цена 12,236.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина, включващ сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора - обект №195133

Данни за дървесината

Обект/и № 195133
Дървесен вид цр; бл; кдб; кгбр;
Едра 0 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 149 куб.м.
За огрев 368 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 532 куб.м.