Процедури

Процедура № 3033 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 16.04.2019
Втора дата
Начална цена 424.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет продажба на стояща дървесина на корен от горска територия - общинска собственост -обект 195132

Данни за дървесината

Обект/и № 195132
Дървесен вид чб; бб; цр;
Едра 0 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2 куб.м.
За огрев 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 9 куб.м.