Процедури

Процедура № 2970 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 26.03.2019
Втора дата
Начална цена 8,855.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Извършване самостоятелно със собствени работници добив на дървесина от ЛСФ 2019г. , на територията на ТП ДГС Стара Загора - обект №195131

Данни за дървесината

Обект/и № 195131
Дървесен вид цр ; бл ;
Едра 1 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 109 куб.м.
За огрев 251 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 385 куб.м.