Процедури

Процедура № 2932 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 09.04.2019
Втора дата
Начална цена 5,573.71 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Отглеждане на млади насаждения без МД- осветление и прочистка“ - Обект№ 195203.

Данни за дървесината

Обект/и № 195203
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.