Процедури

Процедура № 2904 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 26.03.2019
Втора дата
Начална цена 194,795.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента и/или до търговски склад, от държавни горски територии в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и № 195125;195126;195127;195128;195129
Дървесен вид здб; цр; бл; кгбр;мждр;срлп;бк;
Едра 31 куб.м.
Средна 109 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 1010 куб.м.
За огрев 2338 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3489 куб.м.