Процедури

Процедура № 2683 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 02.01.2019
Втора дата
Начална цена 5,107.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Извършване самостоятелно със собствени работници добив на дървесина от ЛСФ 2019г. , на територията на ТП ДГС Стара Загора - обект №195109

Данни за дървесината

Обект/и № 195109
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
Технологична 59 куб.м.
За огрев 138 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 227 куб.м.