Процедури

Процедура № 1175 на ДГС Стара Загора

Процедура № 1175 на ДГС Стара Загора от 22.06.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 22.06.2017
Втора дата
Начална цена 28,492.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне по чл.25, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.95, ал.1 от ЗГ
Предмет Възлагане на добива на дървесина.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.