Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план за ползване на дървесина за 2017г.
Файл
Добавен
13.01.2017 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Стара Загора за 2017г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Стара Загора
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2016г., в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС – Стара Загора.
Файл
Добавен
31.10.2016 / ДГС Стара Загора