Годишен план за ползване на дървесина

Променен годишен план за ползване на дървесина за 2020г. на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
07.07.2020 / ДГС Стара Загора
ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА" - МАРТ 2020 Г.
Файл
Добавен
16.04.2020 / ДГС Стара Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Стара Загора" - февруари 2020 г.
Файл
Добавен
21.02.2020 / ДГС Стара Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Стара Загораза 2020г.
Файл
Добавен
14.01.2020 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Стара Загора за 2020 година
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2019 Г.
Файл
Добавен
04.09.2019 / ДГС Стара Загора
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2019Г. В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Файл
Добавен
13.05.2019 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина за 2019г.
Файл
Добавен
06.03.2019 / ДГС Стара Загора
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2019г. в горски територии - държавна солственост
Файл
Добавен
17.01.2019 / ДГС Стара Загора
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2019г. от ДГТ , на територията на ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
05.10.2018 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина септември
Файл
Добавен
25.09.2018 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина-август
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
03.07.2018 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
07.06.2018 / ДГС Стара Загора
Променен годишен план за ползване на дървесина.
Файл
Добавен
23.04.2018 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина през 2018г.
Файл
Добавен
14.02.2018 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Стара Загора за 2018година
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
11.08.2017 / ДГС Стара Загора
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
13.07.2017 / ДГС Стара Загора