Грска сертификация

СПИСЪК НА НЕДЪРВЕСНИТЕ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
Файл
Добавен
29.05.2019 / ДГС Стара Загора
ДОКЛАД НА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 2018 Г
Файл
Добавен
29.05.2019 / ДГС Стара Загора
Доклад ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Стара Загора”
Файл
Добавен
28.08.2018 / ДГС Стара Загора
Карта на ТР ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
27.07.2018 / ДГС Стара Загора
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползвне,правата на работниците и местните общности в ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
24.07.2018 / ДГС Стара Загора
Резюме на ГСП 2016г. за територията на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
24.07.2018 / ДГС Стара Загора
Политика на ТП ДГС Стара Загора срещу корупцията и сродни на нея явления
Файл
Добавен
24.07.2018 / ДГС Стара Загора
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
24.07.2018 / ДГС Стара Загора
Планирани горскостоп.дейности 2017г
Файл
Добавен
20.07.2018 / ДГС Стара Загора
Вътрешни правила корупция
Файл
Добавен
20.07.2018 / ДГС Стара Загора
Вътрешни правила дискриминация
Файл
Добавен
20.07.2018 / ДГС Стара Загора
Информация за годишен одит
Файл
Добавен
18.07.2018 / ДГС Стара Загора